Hosting de projectes on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Prats de Lluçanès

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, habitualment el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, sempre i quan el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que us proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual de com oferir els serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal de que tingui, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues online i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna adaptació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que siguin actualitzacións amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Poder disposar de suport, i que el servei d’allotjament s’adapti, són aspectes que el fan molt més atractiu per tots els usuaris. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

Els serveis de hosting tenen unes especificacions predeterminades, sobre les que es fan les modificacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga online del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Prats de Lluçanès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Prats de Lluçanès:

Si l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Prats de Lluçanès:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Prats de Lluçanès:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Prats de Lluçanès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Prats de Lluçanès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?