Allotjament de pàgines a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Rajadell

En parlar sobre hosting de pàgines web, a grans trets tot es limita a triar entre dues possibilitats de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes en el moment menys esperat.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que pot oferir ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic tenim un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració per gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, administrar tots els serveis del pla de hosting de pàgines i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera fer-se càrrec de totes les adaptacions que es realitzen des de l’àrea d’usuari. Però si n’és més partidari, les modificacions se li faran des del suport tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus serveis. Si el nostre client es vol administrar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb software d’escriptori remot.

3. Gestionar un servei de hosting amb assistència, i que el propi servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són aspectes que fan que sigui molt més adequat per gairebé tots els clients. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga on-line, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga online, i per tant és necessari efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

Els serveis d’allotjament tenen unes especificacions predeterminades, sobre les que es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Protecció amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Rajadell:

Administració de servidors dedicats i VPS a Rajadell:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rajadell:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rajadell:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Rajadell:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rajadell:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?