Servei d’allotjament de pàgines a Roda de Ter. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar sobre hosting web, l’habitual és triar entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de pràcticament totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues virtuals permet les dues possibilitats, a més d’incorporar alguns elements que el fan especialment útil, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga virtual:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada des d’on pot gestionar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del pla de hosting de pàgines web i botigues virtuals que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que es fan des del panell de control del client. Però si ho prefereix, aquestes tasques se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui formació tècnica prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per dur a terme aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga virtual, de manera que és necessari realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

L’adaptació del servei d’allotjament, es realitza sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació mensual d’inexistència de redireccions fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga online del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Roda de Ter:

Administració de servidors dedicats i VPS a Roda de Ter:

Si el client necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Roda de Ter:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Roda de Ter:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Roda de Ter:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Roda de Ter:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?