Allotjament de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sallent

Quan es tracta de hosting web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin adequadament sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament particular de com oferir els serveis de hosting de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal de que tingui, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tots els serveis del paquet de hosting de pàgines web i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic hagi de fer cap de les tasques que es fan des de l’àrea d’usuari. Però si ho prefereix, aquestes tasques se li faran des del suport tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que es tracti d’actualitzacións amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu ordinador amb software d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, sigui realment inusual, és la personalització de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga on-line millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga on-line.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues virtuals, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues virtuals carreguin molt abans.

2. Seguretat del sistema amb Amavis + rkhunter i altres. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals .

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sallent:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sallent:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sallent:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sallent:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sallent:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sallent:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines web, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?