Servei d’allotjament de pàgines web a Sant Andreu de la Barca. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues virtuals i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que es tracti d’actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, utilitzant l’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són aspectes fan que resulti molt més amigable, i agradable de gestionar per part del’administrador. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga on-line, i per tant és necessari efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei de hosting, es realitza sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen amb més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de virus o malware.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica d’inexistència de redireccions fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Andreu de la Barca:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Andreu de la Barca:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Andreu de la Barca:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Andreu de la Barca:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de pàgines web com de botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Andreu de la Barca:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Andreu de la Barca:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest extra es basa en adaptar el seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?