Hosting de botigues virtuals a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Sant Bartomeu del Grau

En parlar sobre hosting web, a grans trets tot es limita a que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt clars; Principalment que és molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més interessant, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga online:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els pot gestionar de manera totalment autònoma. Des d’aquest espai el client pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. D’altra banda si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, a administrar els seus serveis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Gestionar el servei d’allotjament amb assistència tècnica, i que aquest servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són característiques fan que resulti molt més fàcil, i agradable de gestionar per part del responsable. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga on-line, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és necessari realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes adaptacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues carreguin molt abans.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Configuració de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Bartomeu del Grau:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Bartomeu del Grau:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Bartomeu del Grau:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Bartomeu del Grau:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Bartomeu del Grau:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Bartomeu del Grau:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?