Allotjament de projectes web SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Boi de Llobregat

Quan ens referim a allotjament web, el més freqüent és triar entre dues possibilitats de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin adequadament sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que pot oferir ServeisTic per la vostra organització?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè no només permeten els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment independent. Des d’aquest espai l’usuari pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. Per contra si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus serveis. Si el nostre client es vol administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que es tracti de modificacions una mica complexes, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, utilitzant l’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga on-line.

L’adaptació del servei de hosting, s’implementa sobre les configuracions inicials del servidor en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga online del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Boi de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Boi de Llobregat:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Boi de Llobregat:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Boi de Llobregat:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Boi de Llobregat:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Boi de Llobregat:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?