Allotjament de projectes on-line a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Sant Boi de Lluçanès

En parlar de hosting de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament de l’allotjament, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en de hosting de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes en el moment menys esperat.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic ens basem en un enfocament particular dels serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna adaptació, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus serveis. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són aspectes que milloren per gairebé tots els usuaris. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga, de manera que és indispensable realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no hi ha redireccions il·lícites.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Boi de Lluçanès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Boi de Lluçanès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Boi de Lluçanès:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Boi de Lluçanès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Boi de Lluçanès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Boi de Lluçanès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?