Allotjament de botigues virtuals SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Celoni

Quan es tracta de hosting web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei totalment administrat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, sempre i quan el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per la vostra entitat?

El servei de hosting de pàgines web i botigues online de ServeisTic, és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements de valor afegit, que el fan molt més útil, perquè ajuden a que les pàgines web i botigues online tinguin més visibilitat a Google:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració des d’on pot gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del paquet d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera cuidar-se de totes les modificacions que es poden efectuar des de l’àrea d’usuari. Tot i que si n’és més partidari, aquestes tasques se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui necessitar, per qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades es poden configurar remotament als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari preparar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de totes les tasques necessàries, o bé que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues online dels clients, i els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin bé. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga online.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Celoni:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Celoni:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Celoni:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Celoni:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Celoni:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Celoni:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?