Servei de hosting de projectes web a Sant Esteve Sesrovires. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que us proposem per al vostre projecte?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, i és que a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els pot gestionar de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si l’usuari no vol entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si ho prefereix, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina web o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga on-line.

Els paquets de hosting tenen unes característiques predeterminades, a partir de les quals es fan les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten amb molta més velocitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Certificat SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Esteve Sesrovires:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Esteve Sesrovires:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Esteve Sesrovires:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Esteve Sesrovires:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Esteve Sesrovires:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Esteve Sesrovires:

Addicionamement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga on-line per optimitzar-la per cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?