Hosting de botigues on-line a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Sant Feliu de Codines

Les empreses d’allotjament web, principalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de pràcticament totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que proposem per al vostre projecte?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues online que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, i és que a més de permetre que els clients es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans de hosting de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen serveis molt útils per maximitzar l’aprofitament dels projectes, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment independent. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que siguin modificacions amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Poder disposar d’ajuda, i que el servei d’allotjament s’adapti, són característiques que fan que sigui molt més adequat per gairebé tots els usuaris. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és necessari aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

Els plans de hosting tenen unes especificacions predeterminades, sobre les que es fan les adaptacions en funció de les necessitats del projecte. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Feliu de Codines:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu de Codines:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu de Codines:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu de Codines:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu de Codines:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Feliu de Codines:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?