Allotjament de botigues virtuals SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Feliu de Llobregat

En parlar sobre allotjament de pàgines web, a grans trets tot es limita a escollir entre dues possibilitats de servei;

1. Basant el servei en ocupar-se de pràcticament totes les tasques que necessita el client, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol preocupar-se d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber què s’està fent per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposem per la vostra iniciativa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament particular de com oferir els serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els administra amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o modificar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són aspectes que fan que sigui molt millor per tots els clients. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues on-line, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Protecció amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Feliu de Llobregat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu de Llobregat:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu de Llobregat:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu de Llobregat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament webs i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu de Llobregat:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Feliu de Llobregat:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per cercadors. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?