Servei de hosting de projectes de comerç electrònic a Sant Feliu Sasserra. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En el referent a allotjament de pàgines, a grans trets tot es limita a triar entre dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat, el client hi port fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

El servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan especialment útil, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el paquet d’allotjament de pàgines i botigues online que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic faci cap de les adaptacions que habitualment es realitzen des de l’àrea privada. Tot i que si prefereix que ens en fem càrrec, aquestes tasques se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar d’algun aspecte de gestió del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga on-line millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga online, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga on-line.

A les personalitzacions del servei de hosting de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Feliu Sasserra:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu Sasserra:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu Sasserra:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu Sasserra:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament webs i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva web o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu Sasserra:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Feliu Sasserra:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en adaptar el seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?