Allotjament de pàgines web a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Sant Fost de Campsentelles

Els proveïdors de hosting de pàgines, bàsicament enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent de com oferir els serveis de hosting de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues virtuals i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per fer qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense suport, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal administrar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues online dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè ajuden que la pàgina o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga online, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga on-line.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues online es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de que no hi ha redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Fost de Campsentelles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Fost de Campsentelles:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Fost de Campsentelles:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Fost de Campsentelles:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Fost de Campsentelles:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Fost de Campsentelles:

Addicionamement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?