Allotjament de botigues online a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Sant Fruitós de Bages

Quan ens referim a hosting web, l’habitual és escollir entre dues possibilitats de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber què s’està fent per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

El servei de hosting de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan especialment atractiu, perquè aconsegueixen que les pàgines i botigues virtuals millorin el posicionament:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues i administració de dominis que dóna ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, les podem configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com preferim, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt més agradable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin bé. El nostre principal compromís és ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga.

A les adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten amb més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de detectar missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Fruitós de Bages:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Fruitós de Bages:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Fruitós de Bages:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Fruitós de Bages:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Fruitós de Bages:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Fruitós de Bages:

A més dels serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?