Hosting de pàgines web a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Sant Hipòlit de Voltregà

Quan ens referim a hosting web, el més freqüent és triar entre dues possibilitats de servei;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més àgil i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic treballem amb un enfocament poc usual de com oferir els serveis de hosting de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si el client prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari administrar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos administrar els serveis com ens agradi més, són dues característiques per valorar, que fan que el servei esdevingui molt agradable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues on-line dels clients, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines web que ens ofereix més garanties. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i també tenen més garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga virtual.

La personalització del servei de hosting, es fa sobre les configuracions inicials del servidor en que s’allotgen els dominis del client, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Hipòlit de Voltregà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Hipòlit de Voltregà:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Hipòlit de Voltregà:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Hipòlit de Voltregà:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Hipòlit de Voltregà:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Hipòlit de Voltregà:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?