Allotjament de botigues on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Joan de Vilatorrada

Quan ens referim a hosting de pàgines web, l’habitual és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei totalment administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt clars; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem per al vostre negoci?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues virtuals permet les dues possibilitats, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més útil, i aconsegueixen que les pàgines web i botigues on-line millorin el posicionament:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, renovar, donar de baixa, i en definitiva, administrar totes les prestacions del servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que es poden efectuar des de l’àrea d’usuari. Però si n’és més partidari, les adaptacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. Si el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè ajuden que la pàgina web o botiga virtual millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga on-line.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotgen els serveis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues es vegin més ràpid.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si el client prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Joan de Vilatorrada:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Joan de Vilatorrada:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Joan de Vilatorrada:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Joan de Vilatorrada:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Joan de Vilatorrada:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Joan de Vilatorrada:

Com a complement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge , que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?