Servei d’allotjament de pàgines web a Sant Joan Despí. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En el referent a allotjament de pàgines web, l’habitual és triar entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que pot oferir ServeisTic per la vostra empresa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines web i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’algun aspecte d’administració tècnica del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient base a nivell tècnic, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol aprendre a configurar les adreces de correu al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les necessitats de l’usuari, són característiques fan que resulti molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, s’efectua sobre les configuracions inicials de l’espai en que s’allotgen els serveis del client, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues online carreguin molt abans.

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Joan Despí:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Joan Despí:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Joan Despí:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Joan Despí:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Joan Despí:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Joan Despí:

Com a complement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?