Allotjament de pàgines a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Sant Julià de Vilatorta

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que us proposem per la vostra empresa?

Els plans de hosting de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. D’altra banda si el client no vol entrar a cap pàgina per gestionar el seu hosting, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun dels treballs de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client disposi de formació tècnica, com per assimilar fàcilment la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar adreces de correu al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar el procés de cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Administrar el servei de hosting amb assistència tècnica, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són característiques fan que resulti molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga on-line, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga, de manera que és necessari implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei de hosting, es fa a partir de les característiques inicials del servidor en que s’allotgen els serveis contractats, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Seguretat del sistema amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Julià de Vilatorta:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Julià de Vilatorta:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Julià de Vilatorta:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Julià de Vilatorta:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Julià de Vilatorta:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Julià de Vilatorta:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?