Allotjament de projectes web SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Just Desvern

Els proveïdors de hosting web, bàsicament limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en de hosting de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els paquets d’allotjament de pàgines i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè no només permeten els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del pla de hosting de pàgines i botigues virtuals que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic s’encarregui de cap de les modificacions que es poden realitzar des del panell de control del client. Però si no vol administrar personalment els seus serveis, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar ell mateix d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com preferim, són dues característiques per valorar, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. L‘interès de ServeisTic és ajudar, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga online.

Els paquets d’allotjament tenen unes característiques bàsiques, sobre les que es fan les modificacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica d’inexistència de redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga virtual . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga online del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Just Desvern:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Just Desvern:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Just Desvern:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Just Desvern:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic webs i botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Just Desvern:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Just Desvern:

A més dels serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?