Servei de hosting de botigues virtuals a Sant Mateu de Bages. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line és compatible amb les dues opcions, a més incorpora diversos elements que el fan especialment interessant, perquè ajuden que les pàgines i botigues virtuals resultin més útils:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, administrar tots els serveis del servei de hosting de pàgines i botigues online que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic hagi de fer cap de les actuacions que es fan des de l’àrea d’usuari. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense suport, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal apuntar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt més amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin bé. La finalitat de ServeisTic és ajudar, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines web que considerem millor. I també personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les característiques de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i més garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga on-line.

Els paquets d’allotjament tenen unes característiques predeterminades, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Mateu de Bages:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Mateu de Bages:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Mateu de Bages:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Mateu de Bages:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Mateu de Bages:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Mateu de Bages:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans de hosting, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?