Hosting de botigues on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Pere de Torelló

Quan es tracta de hosting web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè no només permeten els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé indicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar ell mateix d’algun dels treballs de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina web o botiga virtual millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga on-line.

A les personalitzacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant la major part del spam… Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga online del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Pere de Torelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Pere de Torelló:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Pere de Torelló:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Pere de Torelló:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Pere de Torelló:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Pere de Torelló:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que semple incorporen una àrea privada per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?