Hosting de pàgines web SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Pere de Vilamajor

Els proveïdors de hosting de pàgines, bàsicament limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol preocupar-se de l’administració del seu domini, i prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que us proposa ServeisTic per la vostra entitat?

Els plans de hosting de pàgines i botigues online que s’ofereixen a ServeisTic, són diferents de les opcions estàndard, perquè no només permeten els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i que en cas que ho prefereixin ens podem fer càrrec d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament dels projectes, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues online i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’algun dels treballs de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de preparació prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Administrar el servei de hosting amb assistència, i que el propi servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable realitzar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa a partir de les característiques inicials del servei en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Protecció amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Pere de Vilamajor:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Pere de Vilamajor:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Pere de Vilamajor:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Pere de Vilamajor:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Pere de Vilamajor:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Pere de Vilamajor:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?