Hosting de pàgines web a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Sant Quirze de Besora

Quan es tracta d’allotjament web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives oposades;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també es veu a venir de lluny, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els gestiona de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari ho prefereix, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per fer qualsevol tasca per la que li calgui suport, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades es poden configurar remotament als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal preparar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Poder disposar d’assistència, i que el servei de hosting s’adapti, són característiques que fan que sigui molt millor per la pràctica totalitat dels clients. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga on-line, i per tant és indispensable efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes personalitzacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga virtual . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Quirze de Besora:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze de Besora:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Quirze de Besora:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Quirze de Besora:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Quirze de Besora:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Quirze de Besora:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting , que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?