Servei de hosting de projectes on-line a Sant Salvador de Guardiola. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting de pàgines web, per norma el servei es planteja des de dues perspectives oposades;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Com és el hosting de pàgines web i botigues virtuals que proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines i botigues online és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més interessant, i faciliten que les pàgines web i botigues on-line resultin més útils:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues i administració de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna adaptació, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus serveis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi quan ens calgui, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues on-line dels clients, i els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el software per servidors web que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis obtenen un posicionament més destacat, i millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga.

La personalització del servei de hosting, es fa sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades s’entreguen amb més velocitat (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga on-line . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Salvador de Guardiola:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Salvador de Guardiola:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Salvador de Guardiola:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina web o botiga on-line. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Salvador de Guardiola:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Salvador de Guardiola:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?