Servei d’allotjament de projectes de comerç electrònic a Sant Vicenç de Castellet. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament web, habitualment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre projecte?

El servei de hosting de pàgines web i botigues on-line de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora alguns elements de valor afegit, que el fan molt més útil, perquè faciliten que les pàgines i botigues online resultin més útils:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada des d’on pot administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el servei de hosting de pàgines i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera encarregar-se de totes les actuacions que es realitzen des de l’àrea privada. Tot i que si n’és més partidari, les modificacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca per la que li calgui ajuda, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Gestionar el servei de hosting amb assistència, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable implementar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

La personalització del servei de hosting, es du a terme a partir de les característiques inicials del servei en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues carreguin més ràpid.

2. Seguretat del sistema amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de que no hi ha redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Certificat SSL disponible, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Vicenç de Castellet:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Vicenç de Castellet:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Vicenç de Castellet:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Vicenç de Castellet:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Vicenç de Castellet:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Vicenç de Castellet:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis . tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?