Hosting de pàgines a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Sant Vicenç de Torelló

En parlar d’allotjament web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei totalment administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes quan el servidor estigui funcionant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que us proposem per al vostre negoci?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que no només permeten els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar de les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé indicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen serveis molt útils per maximitzar l’aprofitament dels projectes, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’alguna tasca de gestió del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient formació tècnica prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si vol configurar les adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i també poder-nos gestionar els serveis com preferim, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. L‘interès de ServeisTic és ajudar, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que considerem millor. I també personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga on-line.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues online es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de virus o malware.

3. Filtre de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Vicenç de Torelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Vicenç de Torelló:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Vicenç de Torelló:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Vicenç de Torelló:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Vicenç de Torelló:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Vicenç de Torelló:

Com a complement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?