Servei de hosting de pàgines web a Sant Vicenç dels Horts. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Els proveïdors de hosting web, habitualment enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt evidents; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic s’encarregui de cap de les actuacions que habitualment es poden efectuar des de l’àrea d’usuari. Però si n’és més partidari, les adaptacions se li faran des del departament tècnic.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol encarregar d’algun aspecte d’administració tècnica del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui base a nivell tècnic, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si vol aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu pc. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de totes les tasques necessàries, o que si hi estem interessats, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina web o botiga online.

La personalització del servei de hosting, es fa sobre les configuracions inicials del servei en que s’allotjaran els serveis del client, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten amb molta més agilitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant la major part del spam… Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Verificació mensual de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Vicenç dels Horts:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Vicenç dels Horts:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Vicenç dels Horts:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Vicenç dels Horts:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Vicenç dels Horts:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Vicenç dels Horts:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?