Allotjament de botigues online a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Santa Coloma de Cervelló

Quan ens referim a allotjament web, a grans trets tot es limita a que hi hagi dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei totalment administrat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament web es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic tenim un enfocament particular de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal de que tingui, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues virtuals i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’alguna tasca de gestió del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui preparació prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos gestionar els serveis com preferim, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues online dels clients, així com els serveis relacionats funcionin, i funcionin bé. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors de pàgines web que ens ofereix més garanties. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i millors garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina web o botiga online.

Els paquets d’allotjament tenen unes especificacions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen amb més velocitat (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els remitents dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual de que no existeixen redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Coloma de Cervelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Coloma de Cervelló:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa societat o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Coloma de Cervelló:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Coloma de Cervelló:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Coloma de Cervelló:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Coloma de Cervelló:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?