Servei de hosting de pàgines a Santa Eugènia de Berga. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting web, per norma el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per la vostra iniciativa?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que s’ofereixen a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, i és que no només permeten els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de qualsevol modificació que sol·licitin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació del servei d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis contractats s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els administra de manera totalment autònoma. Des d’aquest espai el client pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol entrar a cap pàgina per gestionar el seu hosting, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’alguna tasca de gestió del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient base a nivell tècnic, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Poder disposar de suport tècnic, i que el servei d’allotjament s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

Els serveis de hosting tenen unes configuracions predeterminades, sobre les que es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Protecció amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant la major part del spam… Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Eugènia de Berga:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Eugènia de Berga:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Eugènia de Berga:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Eugènia de Berga:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Eugènia de Berga:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Eugènia de Berga:

Complementàriament als serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?