Allotjament de projectes web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Santa Eulàlia de Riuprimer

Quan ens referim a allotjament web, a grans trets tot es limita a que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei totalment administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes d’allotjament web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que us proposem des de ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues on-line permet les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements que el fan molt més útil, i aconsegueixen que les pàgines i botigues virtuals tinguin un millor posicionament:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per fer qualsevol modificació del servei per la que li faci falta assessorament, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues virtuals, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari administrar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga on-line.

La personalització del servei d’allotjament, es du a terme sobre les configuracions inicials del servei en que s’allotjaran els serveis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues carreguin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga on-line del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Eulàlia de Riuprimer:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Eulàlia de Riuprimer:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Eulàlia de Riuprimer:

A més dels serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?