Allotjament de pàgines web a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Santa Eulàlia de Ronçana

Quan ens referim a allotjament web, l’habitual és triar entre dos tipus de servei;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol preocupar-se d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els clients s’administrin tots els recursos possibles, i que en cas que ho prefereixin ens podem fer càrrec d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Els serveis contractats s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot administrar de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per fer qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari preparar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Administrar el servei d’allotjament amb assistència tècnica, i que el propi servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són característiques que el fan molt més atractiu per gairebé tots els usuaris. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció del projecte, de manera que és necessari efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, es realitza sobre les configuracions inicials del hosting en que s’allotjaran els dominis de l’usuari, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual de que no hi ha redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals (3).

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Eulàlia de Ronçana:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Eulàlia de Ronçana:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Eulàlia de Ronçana:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Eulàlia de Ronçana:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de web com de botigues virtuals. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva web o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Eulàlia de Ronçana:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Eulàlia de Ronçana:

Complementàriament als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic disposem de paquets d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?