Servei de hosting de projectes web a Santpedor. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting de pàgines, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de pràcticament totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per la vostra entitat?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, són diferents de les opcions estàndard, i és que a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada des d’on pot gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el servei d’allotjament de pàgines i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera encarregar-se de totes les modificacions que es fan des de l’àrea privada. Però si prefereix que ens en fem càrrec, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol modificació del servei per la que li calgui ajuda, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari preparar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues online de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen ajuden que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga virtual.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no existeixen redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Santpedor:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santpedor:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santpedor:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santpedor:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Santpedor:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santpedor:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?