Allotjament de pàgines a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Seva

Els proveïdors de hosting web, fonamentalment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que proposem per la vostra organització?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines web i botigues online és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements que el fan especialment útil, perquè aconsegueixen que les pàgines web i botigues online tinguin un millor posicionament:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del paquet d’allotjament de pàgines i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les actuacions que habitualment es realitzen des de l’àrea d’usuari. Però si prefereix que ens en fem càrrec, aquestes tasques se li faran des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca per la que li faci falta assessorament, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces, (i si cal, la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal administrar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les necessitats del client, són característiques el converteixen en molt més fàcil, i agradable de gestionar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga on-line, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, i per tant és indispensable implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, es realitza a partir de les característiques inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades es consulten amb molta més agilitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Seva:

Administració de servidors dedicats i VPS a Seva:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Seva:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Seva:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Seva:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Seva:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement molt interessant, aquest extra rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?