Hosting de pàgines a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Súria

Quan es tracta de hosting web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues virtuals i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense suport, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, la configuració remota als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal administrar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Que hi hagi qui es cuidi de les adaptacions de l’allotjament, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que fan que el servei esdevingui molt amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el software de servidors web que considerem millor. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga.

L’adaptació del servei de hosting, es fa sobre les configuracions inicials de l’espai en que s’allotgen els serveis de l’usuari, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen amb més velocitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Súria:

Administració de servidors dedicats i VPS a Súria:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Súria:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Súria:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Súria:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Súria:

A més dels serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?