Hosting de pàgines a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Tagamanent

En parlar sobre allotjament de pàgines web, el més freqüent és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web que ha contractat, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que proposem des de ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal doferir-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on l’usuari els gestiona amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per qualsevol tasca per la que li faci falta suport, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades es poden configurar remotament als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal apuntar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, sigui realment especial, és la personalització de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga.

Els paquets de hosting tenen unes especificacions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen amb més agilitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació mensual de que no hi ha redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga online del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Tagamanent:

Administració de servidors dedicats i VPS a Tagamanent:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Tagamanent:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Tagamanent:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Tagamanent:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Tagamanent:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?