Allotjament de pàgines web a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Taradell

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines web i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament particular dels serveis de hosting de pàgines web i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els gestiona de manera totalment independent. Des d’aquest espai el client pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si l’usuari prefereix oblidar-se de les tasques de gestió, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus serveis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que es tracti d’actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques per valorar, que fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors de pàgines web que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic gaudeixen d’un millor posicionament, i més garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga.

L’adaptació del servei de hosting, es realitza a partir de les característiques inicials del hosting en que s’allotjaran els serveis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades s’entreguen amb molta més velocitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Taradell:

Administració de servidors dedicats i VPS a Taradell:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Taradell:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Taradell:

L’any 2005 vam començar a posicionar pàgines als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Taradell:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Taradell:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels recursos. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?