Servei d’allotjament de projectes web a Tavèrnoles. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo de la millor manera possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada per gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar totes les prestacions del pla de hosting de pàgines web i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que habitualment es poden realitzar des de l’àrea d’usuari. Però si n’és més partidari, aquestes tasques se li faran des del departament tècnic.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, a administrar els seus dominis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les actualitzacions. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les necessitats del client, són aspectes que milloren per la pràctica totalitat dels clients. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga online, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga online, i per tant és necessari aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, es realitza a partir de les configuracions inicials del servei en que s’allotjaran els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Permet que les pàgines o botigues online carreguin molt abans.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga on-line del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Tavèrnoles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Tavèrnoles:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Tavèrnoles:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Tavèrnoles:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Tavèrnoles:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Tavèrnoles:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?