Allotjament de pàgines web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Torelló

En el referent a hosting de pàgines, l’habitual és triar entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei totalment gestionat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, és compatible amb les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan especialment atractiu, i ajuden a que les pàgines i botigues online tinguin més visibilitat a Google:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna adaptació, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de formació tècnica, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga on-line, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina web o botiga virtual.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les especificacions inicials del servei en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Torelló:

Administració de servidors dedicats i VPS a Torelló:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Torelló:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Torelló:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Torelló:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Torelló:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?