Servei de hosting de projectes de comerç electrònic a Vallirana. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament web, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per la vostra iniciativa?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions habituals, i és que no només permeten els clients es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis contractats s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els gestiona amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol entrar a cap pàgina per gestionar el seu hosting, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. Si el nostre client es vol administrar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que siguin modificacions amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les necessitats del client, són aspectes que fan que sigui molt més adequat per tots els usuaris. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa a partir de les especificacions inicials de l’espai en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els emissors dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Vallirana:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vallirana:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallirana:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallirana:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vallirana:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vallirana:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en adaptar el seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?