Hosting de botigues virtuals a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Vallromanes

Els proveïdors de hosting de pàgines, bàsicament limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també es veu a venir de lluny, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que proposem des de ServeisTic per la vostra empresa?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que no només permeten els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament dels projectes, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada des d’on pot administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar totes les prestacions del paquet d’allotjament de pàgines web i botigues que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera fer-se càrrec de totes les adaptacions que es poden efectuar des de l’àrea d’usuari. Tot i que si no vol administrar personalment els seus serveis, les modificacions se li faran des del departament tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’alguna tasca d’administració tècnica del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui formació tècnica, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar les adreces de correu al seu pc. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Que hi hagi qui es cuidi de totes les tasques necessàries, o que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i funcionin perfectament. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el software per servidors de pàgines web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un posicionament més destacat, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga.

Els paquets de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten amb molta més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de virus o malware.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Vallromanes:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vallromanes:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallromanes:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallromanes:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Vallromanes:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vallromanes:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de dominis, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu servei de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?