Hosting de projectes web a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Vic

En parlar de hosting web, per norma el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei 100% gestionat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, sempre i quan el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions habituals, perquè a més de permetre que els usuaris s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en l‘adaptació del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració des d’on pot gestionar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar totes les prestacions del servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que un tècnic faci cap de les adaptacions que habitualment es fan des del panell de control del client. Tot i que si ho prefereix, aquestes tasques se li faran des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client es vol administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que siguin actualitzacións amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les modificacions de l’allotjament, o bé que si volem aprendre, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues dels clients, així com els serveis relacionats funcionin, i funcionin bé. La finalitat de ServeisTic és ajudar, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines que ens genera més confiança. I també personalitzem alguns aspectes del hosting, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina o botiga on-line.

Els serveis de hosting tenen unes configuracions bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Vic:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vic:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vic:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vic:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vic:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vic:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?