Servei de hosting de pàgines a Viladecans. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, el client hi port fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que us proposem per al vostre projecte?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els clients es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga on-line:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’àrea d’administració per gestionar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del servei d’allotjament de pàgines web i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que es poden realitzar des de l’àrea privada. Però si prefereix que ens en fem càrrec, les modificacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense suport, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies, (i si cal, les podem configurar remotament als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari editar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de la migració.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues de ServeisTic, sigui realment inusual, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga.

Els plans d’allotjament tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Viladecans:

Administració de servidors dedicats i VPS a Viladecans:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Viladecans:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Viladecans:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Viladecans:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Viladecans:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting , tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?