Servei d’allotjament de projectes de comerç electrònic a Vilalba Sasserra. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En el referent a hosting de pàgines, l’habitual és que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues online i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol tasca per la que li calgui suport, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació de bústies de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és la personalització de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina o botiga millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga.

Els serveis d’allotjament tenen unes característiques predeterminades, sobre les que es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual de que no hi ha redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga on-line . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Vilalba Sasserra:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vilalba Sasserra:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilalba Sasserra:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilalba Sasserra:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Vilalba Sasserra:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilalba Sasserra:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que semple incorporen un backoffice per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?