Hosting de projectes web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Vilanova del Vallès

En el referent a allotjament de pàgines, a grans trets tot es limita a que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta de hosting de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que us proposa ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic tenim un enfocament particular de com oferir els serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo de la millor manera possible a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on el client els gestiona de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si el client prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu pc amb un programa d’escriptori remot.

3. Poder disposar d’ajuda, i que el servei d’allotjament s’adapti, són característiques fan que resulti molt més amigable, i agradable d’administrar per part del responsable. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és necessari aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

A aquestes personalitzacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Vilanova del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Vallès:

Si el client té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Vallès:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Vilanova del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilanova del Vallès:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?