Servei d’allotjament de projectes online a Badia del Vallès. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives oposades;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea de control, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis de hosting web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web contractats, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem per la vostra organització?

A ServeisTic tenim un enfocament particular dels serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el pla de hosting de pàgines i botigues online que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que un tècnic faci cap de les modificacions que habitualment es realitzen des del panell de control del client. Però si no vol administrar personalment els seus serveis, les modificacions se li faran des del suport tècnic.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’alguna tasca d’administració tècnica del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient preparació, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Tenir qui ens ajudi quan ens calgui, i alhora, tenir la possibilitat d‘administrar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que fan que el servei esdevingui molt agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues online dels clients, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un posicionament més destacat, i també tenen més garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga on-line.

La personalització del servei de hosting, s’implementa sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotgen els dominis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades s’entreguen amb més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Protecció amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Badia del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Badia del Vallès:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Badia del Vallès:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Badia del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Badia del Vallès:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Badia del Vallès:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest extra rau en adaptar el seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?