Allotjament de botigues on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Barberà del Vallès

Quan es tracta d’allotjament web, per norma el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei totalment gestionat, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic ens basem en un enfocament particular de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei per la que li calgui suport, i si ho prefereix, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal apuntar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina web o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga virtual.

La personalització del servei de hosting, s’efectua sobre les característiques inicials del servidor en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues carreguin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no existeixen redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Certificat SSL disponible, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Barberà del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Barberà del Vallès:

Quan l’usuari necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Barberà del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Barberà del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Barberà del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Barberà del Vallès:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?