Servei de hosting de pàgines a Calaf. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting web, per norma el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic treballem amb un enfocament particular dels serveis d’allotjament de pàgines web i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal de que tingui, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’alguna tasca d’administració tècnica del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari disposi de coneixements tècnics prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si vol aprendre a configurar adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les adaptacions en el servei, o bé que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que administrar els recursos esdevingui molt agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues dels usuaris, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin perfectament. El nostre principal objectiu és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines web que ens ofereix més garanties. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic gaudeixen d’un posicionament més destacat, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina o botiga online.

Els serveis d’allotjament tenen unes característiques predeterminades, sobre les que es fan les persoalitzacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Sistemes amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el que s’indica, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Calaf:

Administració de servidors dedicats i VPS a Calaf:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Calaf:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Calaf:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Calaf:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Calaf:

Complementàriament als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?