Allotjament de botigues online SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Carme

Els proveïdors de hosting web, principalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin correctament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals permet les dues possibilitats, a més incorpora alguns elements que el fan molt més interessant, i aconsegueixen que les pàgines web i botigues virtuals millorin el posicionament:

1. A ServeisTic, el client disposa d’un panell d‘administració des d’on pot administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar totes les prestacions del pla d’allotjament de pàgines web i botigues que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les tasques que es realitzen des del panell de control del client. Tot i que si prefereix que ens en fem càrrec, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’algun aspecte d’administració tècnica del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que permeten mostrar el procés de cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga virtual.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Carme:

Administració de servidors dedicats i VPS a Carme:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Carme:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Carme:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Carme:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Carme:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?