Hosting de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Castellar del Vallès

Els proveïdors de hosting de pàgines, fonamentalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Aquesta és una opció molt més àgil i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues online que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no resulti possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis molt útils per maximitzar l’aprofitament dels projectes, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues on-line i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies de correu, (i si cal, la configuració remota als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal preparar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Que disposem del suport tècnic si ens fa falta, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. El nostre principal compromís és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga.

Els paquets d’allotjament tenen unes característiques predeterminades, sobre les que es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació periòdica de que no hi ha redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Castellar del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellar del Vallès:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellar del Vallès:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellar del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellar del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellar del Vallès:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic tenim plans de hosting per un gran ventall de necessitats, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?